Trắc nghiệm hướng nghiệp

Trắc nghiệm hướng nghiệp này gợi ý cho bạn những định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Kết quả sẽ chỉ ra một số lĩnh vực công việc chung nằm trong khả năng nghề nghiệp của bạn. Hãy nhớ rằng, sở thích cũng như sự quan tâm của bạn vào một số ngành nghề nhất định có thể thay đổi theo thời gian. Trắc nghiệm này chỉ nhằm giúp bạn tìm ra định hướng nghề nghiệp phù hợp qua việc tìm hiểu những hoạt động mà bạn hứng thú nhất.

Hãy click vào các hoạt động mà bạn thấy hứng thú và quan tâm ở mỗi đề mục. Tổng số câu mà bạn chọn sẽ giúp bạn khám phá ra các lĩnh vực nghề nghiệp có thể phù hợp với bạn.

Start Now
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
Pet&Tree
Arrange & Built
Arrange & Built
Arrange & Built
Arrange & Built
Arrange & Built
Arrange & Built
Arrange & Built
Arrange & Built
Arrange & Built
Arrange & Built
Arrange & Built
Arrange & Built
Arrange & Built
Arrange & Built
Arrange & Built

Result